Orit Halpern

(US/CA) historyk nauki:
THE FROG’S EYE SPEAKS!

Od kiedy to żabie oczy umieją mówić? Albo myśleć? W roku 1959 roku, zespół cybernetyków z MIT doszedł do takiego właśnie wniosku. Na drodze doświadczalnej badacze odkryli, że oddzielone od mózgu żabie nerwy wzrokowe reagują jedynie na bodźce przypominające muchy lub drapieżniki. Uznali więc, że nerwy wzrokowe żaby, a chodziło tu o nerw oddzielony od mózgu, są zdolne do podejmowania decyzji, takich jak rozpoznawanie „ofiary”, a nawet „wroga”. To całkowicie zmieniło podejście do percepcji. Postrzeganie stało się identyczne z poznaniem. Odkrycie to otworzyło drogę do prac nad widzeniem maszynowym i komputerowym rozpoznawaniem obrazów.

 

J.Y. Lettvin, H.R. Maturana, W.S. McCulloch and W.H. Pitts, What the Frog’s Eye Tells the Frog Brain, „Proceedings of the IRE” Listopad 1959.

Obejrzyj z audiodeskrypcją

Kurt Hentschlager

(AT/US) artysta:
EXIT OASIS UNEASE

Do diabła, naprawdę, nie.
Zbierać się stąd, w porzo. Spokój, zastój, smak podróży w czasie.
Jak długo już tu, teraz jeszcze dłużej, och, strasznie długo.
Unitarka ciągłości, wyścig szczurów w realu, społeczeństwo chmury;
tu i tu, ciągle, ciągle tu, o rany.
Do tego: Ustaw ponownie, poczuj ponownie, skalibruj ponownie. Oceń ponownie.
Do ponownego z tym wszystkim!
Osiągalne, zrównoważone, znośne – wcale nie.
Więc dramat. Więc nieznane. Więc co innego.
Przemianować zawieszenie.
Czas paradygmatu.
Tak/nie zjazd oaza niepokoju.
Laguna przed otchłanią, cisza przed burzą, samooscylator.
Cóż. Więc. Ok. No to. Poczuj.
Biedermeier 2.0 startuje.
BLM. W gotowości.

Obejrzyj z audiodeskrypcją

Susanna Hertrich & Shintaro Miyazaki

(DE & JP/CH/DE) artystka i badacz mediów:
SENSORIUM OF ANIMALS

Czy można by rozbudować aparat zmysłowy człowieka, włączając weń pradawne biologiczne cechy zwierząt? Jakiego rodzaju społeczeństwo mogłoby powstać w przyszłości, gdyby ludzie posiadali takie zmodyfikowane zdolności czuciowe? Sensoryczna ekologia ryby zwanej trąbonosem jest motorem projektu wstępnie nazwanego „Sensorium of Animals” („Zwierzęce sensorium”). Technologiczna domena maszyn zostaje zespolona z organicznym światem ludzkich ciał na drodze prototypowania dotykowych interfejsów, które scalają zmysły haptyczne i słuchowe człowieka z niewidocznym i niewyczuwalnym dotykiem światem sygnałów elektromagnetycznych. Badaliśmy symboliczną sferę tych sygnałów w historii nauki, mitologii i szamanizmie. Po dokonanej analizie stworzyliśmy wyobrażone laboratorium, któremu towarzyszą dwa krótkie filmy sięgające w przeszłość (grupa młodych aktywistów w roku 2008) i w przyszłość (członkowie szamanistycznej wspólnoty w roku 2038). Praca oddaje zaprzątające nas obecnie nowe zagadnienie – bezprzewodowość jako infrastruktura.

 

Sensorium of Animals – widok instalacji, galeria Balzer Projects, Bazylea 2018, media mieszane. Zdjęcie: Susanna Hertrich.

Obejrzyj z audiodeskrypcją

Sarah Hluchan

(US) inżynier ds. bezpieczeństwa sieci, projektantka gier, praktyczka głębokiego słuchania:
LISTENING AS SENSING

„Słuchanie jest bardzo bliskie temu, co nazywamy świadomością” – Pauline Oliveros

 

Uszy słyszą – uszy to instrumenty – mikrofony, czujniki. Umysł słucha. Palce wyczuwają, podświadomość śni; umysł słucha. W programowaniu komputerowym segmenty kodu czekające na przetworzenie nazywa się „nasłuchiwaczami” (listeners). Będąc inżynierem ds. bezpieczeństwa sieci, odkrywam, jak można „zhakować” systemy, czyli zinfiltrować je i złamać, żeby służyły nowym celom. Dla mnie systemy to puzzle – prowadzę rozgrywkę, hakując mój własny system nasłuchiwaczy. Krzyżując świadome i nieświadome czujniki, odblokowuję ścieżki między snem a rzeczywistością. Senne doznania wkraczają w świat materialny i zmieniają kierunek moich działań. Doznania fizyczne umaterialniają moje senne marzenia. W miarę jak sygnały wybrzmiewają między światami, zacierają się różnice między poszczególnymi stanami. Słuchanie definiuje moje doświadczenie świata, nadając moim odczuciom sens lub obracając je w bezsens. Poprzez wymiary nakierowuję uwagę, nastrajam świadomość, uruchamiam połączenia. Gram w nasłuch, jestem nasłuchem.

 

Nagranie „Magic TV” ze skrzyżowanymi kanałami audio i wideo oraz nałożonym obrazem z zastosowaniem głębokiego uczenia się i sztucznej inteligencji.

Obejrzyj z audiodeskrypcją

David Howes & Tereza Stehlikova

(CA & CZ/UK) antropolog zmysłów i artystka:
SENSORY DIFFERENCE

Z perspektywy antropologii „porządek zmysłów” mówi nam, jak rozmaite społeczeństwa cenią i konfigurują zmysły. Antropologia zmysłów bada różnorodność doświadczeń zmysłowych i ich różnice między kulturami oraz w ramach poszczególnych kultur. Weźmy na przykład przeciwstawienie męskiego wzroku i kobiecego dotyku. Jak zmysłowe doświadczenia mężczyzn i kobiet jako podmiotów różnią się za sprawą takiego właśnie podziału zmysłowości? Wyzwanie, jakim jest kreślenie rodzajów doświadczenia zmysłowego w różnych kulturach i w obrębie danej kultury, stało się szczególnie trudne, gdy doznania zostały zredukowane do informacji, a sztuczna inteligencja zastąpiła zmysłową wrażliwość. Odbierając nam poczucie smaku i węchu, nowy koronawirus tym bardziej spiętrzył przeszkody. Ucyfrowienie w połączeniu z wirusem doprowadziło do wirtualizacji samego życia. Mimo to w swoim wideo zatytułowanym „Self-Isolation Dinner” Tereza Stehlikova pokazuje możliwość ożywienia (na nowo) zmysłowości i znaczeń współbycia.

 

Tereza Stehlikova, Self-Isolation Dinner, 2020, 07:51.

Obejrzyj z audiodeskrypcją

Takashi Ikegami & Norihiro Maruyama

(JP) badacz systemów złożonych i programista:
MASSIVE DATA FLOW

Wizualizacja 524 299 obiektów kłębiących się w wirtualnej przestrzeni trójwymiarowej oddaje nową koncepcję w dziedzinie sztucznego życia– masowy przepływ danych. Samoorganizacja ogromnych ilości danych (np. skumulowanych sygnałów elektrochemicznych w mózgu) ukazuje, jak zorganizowane układy wpływają w sprzężeniu zwrotnym na dynamikę systemu, podtrzymując ją i tworząc pionierskie innowacje. O ile systemy „big data” cechują się wielkością, prędkością i różnorodnością, o tyle systemy masowego przepływu danych, takie jak byty biologiczne, które czują i oddziałują na świat, wykazują żywotność.

 

Artificial Life: Massive Data Flow, 2020, 01:50.

Obejrzyj z audiodeskrypcją

In the Air / C+ arquitectas

(SP/EN):
SENSORS REVOLT IN THE PANDEMIC

Lockdown dokonał spustoszenia w ludzkich zmysłach. Niektórzy (ubodzy, mniejszości, uchodźcy) odczuwali ostrzejszy ból i tracili smak i węch. Inni (uprzywilejowani) słuchali ptaków i wdychali świeże powietrze. Dla nas natomiast lockdown stał się okazją do buntu. Porzuceni pod Belgijskim Królewskim Obserwatorium Astronomicznym i na przylegających do niego ulicach przyznajemy: wyczuwamy was. Powietrze i skorupa ziemska są ekoświadkami waszych poczynań. Gdy na Brukselę nakładano lockdown, ich szept wybrzmiewał głośniej niż kiedykolwiek: wystarczyło 5–8 dni, a zanieczyszczenie powietrza i gruntu spadło do poziomów nocnych. Rejestrujemy głównie dane o dwutlenku azotu, ozonie i skałach, ale także lokalizację kluczowych pracowników i infrastruktury miejskiej. Skonstruowaliście nas do pomiaru cząstek i drgań, lecz to wasze zbiorowe systemy ekonomiczne i społeczne są tym, co naprawdę mierzymy. Cicha noc danych otula cierpienie i niesprawiedliwość. Odczujcie lockdown na nowo – jak maszyna, żeby się w nie wsłuchać.